อำนาจหน้าที่ สํานักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล

(1) กำกับดูแลการจราจรและความปลอดภัยในการเดินเรือเข้า-ออกในเขตท่าเรือต่างๆ

(2) บริหารจัดการ กำกับดูแล เขตจอดเรือในพื้นที่เขตท่าเรือศรีราชา

(3) ประสารงานและปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของเรือแต่ละท่าเรือ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล

(4) ประสานงานและปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือเรือประสบภัยและเหตุฉุกเฉินทางทะเล

(5)ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:30 ตุลาคม 2564

เข้าชม:638

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่