รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดมาตราฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้ง1/2565 และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดมาตราฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้ง1/2565 และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565

วันที่:11 เมษายน 2565

เข้าชม:308

ข้อมูลโดย: adminvtcmsc