แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ 2563 – 2566 และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ 2563 – 2566 และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่:11 เมษายน 2565

เข้าชม:218

ข้อมูลโดย: adminvtcmsc